Regulament campanie

REGULAMENT DE PARTICIPARE

LOTERIA PUBLICITARĂ (TOMBOLĂ- CONCURS)

«TOTUL DESPRE FOTBAL»

I . DESCRIEREA GENERALĂ A LOTERIEI PUBLICITARE

Prezenta loterie publicitară este organizată după cum urmează:

-          o tombolă cu tragere la sorţi la extragerea căreia vor participa datele clienţilor care au oferit pronosticuri/ scoruri corecte la toate meciurile care se desfăşoară într-o zi din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal (denumită în continuare “tombola”);

-          un joc-concurs cu întrebări din domeniul fotbalului, în urma căruia va câştiga participantul care va fi clasat pe primul loc (în caz de egalitate, se va proceda la tragere la sorţi pentru desemnarea unui singur câştigător dintre cei care s-au clasat pe primul loc) denumit în continuare “concursul”.

Art. 1.ORGANIZATORUL LOTERIEI PUBLICITARE

Organizatorii loteriei publicitare «TOTUL DESPRE FOTBAL» sunt:

(a) S.C. CARREFOUR ROMANIA S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bd-ul Timişoara , Nr. 26 Z, Clădirea Anchor Plaza, Et. 8, Bucureşti, Sector 6,  înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/18.04.2007, având Cod Unic de Înregistrare 11588780,

(b) S.C. ARTIMA S.A., persoană juridică română, cu sediul în Chiajna, autostrada Bucuresti –Pitesti km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1, birou A, judetul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1293/2008, având Cod Unic de Înregistrare 11735628.

Art. 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La loteria publicitară « TOTUL DESPRE FOTBAL» poate participa orice persoană fizică având domiciliul stabil în România şi vârsta de peste 18 (optsprezece)  ani, client al hypermarketurilor Carrefour sau al supermarketurilor Carrefour Express ori Carrefour Market de pe teritoriul României, şi care . (i) a achiziţionat produse din cadrul unuia dintre magazinele mai sus menţionate, în perioada promoţiei, (ii) s-a înscris în loterie cu datele personale şi bonurile fiscale aferente cumpărăturilor din perioada promoţiei, pe web-site-ul www.totuldesprefotbal.ro şi (iii) a completat răspunsurile necesare participării la tombolă şi/sau la concurs.

(2) Nu pot participa la loterie şi nu vor putea primi premii angajaţii societăţii organizatoare – S.C. CARREFOUR ROMẬNIA SA şi S.C. ARTIMA S.A.  sau rudele de gradul 1 ale acestora. Nu pot participa de asemenea la loterie: angajaţii S.C. SPLIT ADVERTISING INVEST S.R.L., promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare ale organizatorului precum şi rudele de gradul 1 ale acestora.

(3) Nu pot participa la loterie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice,  indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil în România.

(4) O persoană se poate înscrie în această loterie de mai multe ori, cu condiţia să deţină tot atâtea bonuri fiscale distincte, obţinute in hypermarketurile Carrefour/ supermarketurile Carrefour Express sau Carrefour Market, în perioada de desfaşurare a loteriei.

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.carrefour.ro şi pe www.totuldesprefotbal.ro .

Art. 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE, PERIOADA

(1) Loteria publicitară « TOTUL DESPRE FOTBAL » se desfăşoară pe parcursul a 31 de zile, în perioada 11.06- 11.07.2009.

(2) Locul de desfăşurare al loteriei este întregul teritoriu al României. Loteria se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile prezentului Regulament Oficial.

(3) Loteria publicitară poate înceta înainte de termen în cazuri de forţă majoră sau în orice situaţie independentă de voinţa organizatorului, care îl împiedică pe acesta să continue desfăşurarea ei.

Art. 4. PREMIILE ACORDATE

(1) La loterie se vor acorda în total un număr de 3 premii, după cum urmează:

(a) Două (2) Mari Premii, constând în autoturisme marca Dacia Logan în valoare unitară de 31.496 lei şi valoare totală de 62.992 lei vor fi acordate câştigătorilor desemnaţi prin tragere la sorţi la tombolă;

(b) Un premiu, constând într-un televizor LCD în valoare de 1.600 lei va fi acordat câştigătorului concursului.

(2) Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul loteriei « TOTUL DESPRE FOTBAL» este de 64.592 lei.

(3) Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor acordate şi nu oferă garanţie pentru acestea.

Art. 5. TAXE ŞI IMPOZITE

Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursă de către organizator, conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

Art. 6. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR. OBLIGAŢIILE

(1) Prezentul regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit la Departamentul Relaţii cu Clienţii din cadrul Hypermarket-urilor CARREFOUR sau al supermarketurilor Carrefour Express şi Carrefour Market participante la loteria publicitară.

(2) (a) Participarea la loteria publicitară implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

(b) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului oricărei persoane care l-a obţinut cu încălcarea acestui regulament.

(c) Orice persoană care incalcă prevederile acestuia va fi eliminată definitiv şi va fi obligată să restituie eventualele premii în posesia cărora ar fi intrat până la acel moment, urmând a fi anunţată despre acest lucru printr-un email din partea organizatorului.

(d) Totodată, organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita restituirea premiilor acordate şi de a urmări în instanţă pentru recuperarea prejudiciului, orice persoană care a obţinut premiul în mod fraudulos sau care a intervenit în/ a facilitat/ a influenţat câştigarea acestor premii.

(3) S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A. şi S.C. ARTIMA S.A., în calitate de operatori autorizaţi, prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin înscrierea pe site-ul campaniei dedicate prezentei loterii, precum şi cele comunicate organizatorilor cu ocazia ridicării premiilor, prelucrarea făcându-se în scopul efectuării extragerii şi în scopuri de reclamă şi publicitate şi fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 5183 (Carrefour Romania), respectiv 5312 (Artima),.

(4) Conform legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată organizatorilor la adresa de mail office_romania@carrefour.com sau la O.P.29 – C.P.28, Bucureşti. Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, ca datele care îi vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

(5) Prin acceptarea premiului câştigat, câştigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizatori în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câstigătorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorilor pentru realizarea acestor operaţiuni.

 

II. REGULAMENTUL DE DESFĂŞURARE

Art.7 MODALITATEA DE PARTICIPARE

(1) (a)În vederea înscrierii în loteria publicitară „TOTUL DESPRE FOTBAL”, participanţii trebuie să acceseze, în perioada 11.06-11.07.2010, website-ul www.totuldesprefotbal.ro şi să completeze un formular de înscriere (autentificare) conform celor de mai jos – punctul c).

Atenţie! Înscrierea conform punctului c) de mai jos nu implică participarea automată a clientului la tombolă sau la concurs; pentru participarea la tombolă, trebuie parcursă şi etapa descrisă la punctul (2) de mai jos; pentru participarea la concurs, trebuie parcursă etapa descrisă la punctul (3) de mai jos.

(b) În cazul în care clienţii accesează website-ul campaniei după data de 11.07.2010 ,aceştia vor fi informaţi despre încheierea perioadei de înscrieri, printr-un mesaj scris, având următorul conţinut: „Îţi mulţumim că ai accesat site-ul www.totuldesprefotbal.ro. Din păcate perioada de înscrieri pentru participarea la extragere s-a încheiat. Te aşteptăm la Carrefour, pentru alte promoţii.”

(c) ÎNSCRIEREA ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA TOMBOLĂ (CREAREA CONTULUI)

c.1  Pentru înscriere, clienţii vor trebui să completeze formularul cuprinzând câmpurile afişate pe website-ul campaniei, cu următoarele date: nume, prenume, serie şi număr B.I./C.I., sex, data naşterii, judeţ, oraş/localitate, telefon fix, telefon mobil, e-mail, profesie, adresa (cartier, stradă, număr, bloc, scara, apartament), magazinul Carrefour/Carrefour Express/Carrefour Market frecventat (participantul având posibilitatea să bifeze căsuţa din dreptul magazinului sau magazinelor pe care îl/le frecventează), număr tranzacţie de pe bonul fiscal (TR), număr casă de marcat de pe bonul fiscal (PS), dată bon fiscal. Totodată, clientul va trebui să confirme că a luat la cunoştinţă şi că este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial, bifând căsuţa din dreptul câmpului „Sunt de acord cu regulamentul campaniei”. Câmpurile marcate cu simbolul „ * ” , şi anume: nume, prenume, serie B.I./C.I., număr B.I./C.I., sex, data naşterii, judeţ, oraş/localitate, telefon mobil, e-mail, profesie, cartier, stradă, magazinul Carrefour frecventat (participantul având posibilitatea să bifeze casuţa din dreptul magazinului sau magazinelor pe care îl/le frecventează), număr tranzacţie de pe bonul fiscal (TR), număr casă de marcat de pe bonul fiscal (PS), dată bon fiscal sunt obligatorii în vederea înscrierii în loteria publicitară. Celelalte câmpuri sunt opţionale şi nu condiţionează înscrierea în campanie.

Atenţie!  Bonurile fiscale trebuie să fie din perioada promoţiei: 11 iunie - 11 iulie 2010, dar prin excepţie vor fi acceptate şi bonurile fiscale din data de 10 iunie 2010.

c.2. În urma completării datelor, participantul se va putea înregistra efectiv în loterie prin accesarea butonului « Confirma ca sa te inregistrezi ». Datele înregistrate conform celor de mai sus vor fi stocate într-o bază de date cu ajutorul unui software. Acest software este necesar şi va fi folosit şi pentru efectuarea aleatorie a extragerilor.

c.3. În cazul în care participantul doreşte să renunţe la înscrierea în loterie înainte de accesarea butonului „Confirma ca sa te inregistrezi ”, poate accesa butorul „Renunta”. La accesarea acestui buton, „Renunta”, datele participantului nu vor fi înregistrate în baza de date a organizatorului şi nu vor participa la tragerile la sorţi.

c.4. În cazul în care toate câmpurile obligatorii au fost completate corect, participantului i se va afişa pe ecran următorul mesaj:

« Bine ai venit! Vei primi un e-mail in vederea validării adresei tale. Inregisteaza-te acum!» . Acest mesaj constituie validarea preliminară a înscrierii.

c.5. În cazul în care unul din câmpurile obligatorii a fost completat incorect, participantul va primi următorul mesaj :

« Înscriere  fără succes. Câmpul <denumirea câmpului> a fost completat incorect. Te rugăm verifică şi introdu datele corect.»

Acest mesaj se va repeta până participantul va introduce corect toate datele în câmpurile obligatorii sau până va renunţa să se înscrie.

Această prevedere nu exclude dreptul organizatorului de a invalida un formular de participare în situaţia în care ulterior completării acestuia, înainte sau după data extragerii, organizatorul constată că informaţiile introduse de participant sunt incorecte sau false.

c.6. După confirmarea datelor personale şi a celor de pe bonul fiscal şi primirea codului de acces, participantul se poate înregistra, introducând în secţiunea de înregistrare adresa sa de e-mail şi codul de acces. Astfel, participantului i s-a creat un cont. Ulterior, participantul are posibilitatea să îşi creeze o parolă pentru acces în contul său, parolă care înlocuieşte codul de acces.

c.7. Ulterior, un client poate înregistra  în contul său şi alte bonuri fiscale, dacă deţine mai multe bonuri fiscale obţinute în hypermarketurile Carrefour sau supermarketurile Carrefour Express/Market. În acest sens, dupa intrarea în contul său, clientul va avea posibilitatea să înregistreze datele de pe noul (noile) bon (bonuri) de casă.

c.8. În cazul în care participantul a mai fost înregistrat, prin verificarea făcută după nume, prenume, serie B.I./C.I. şi număr B.I./C.I., magazinul Carrefour/ Carrefour Express/ Carrefour Market frecventat (participantul având posibilitatea să bifeze casuţa din dreptul magazinului sau magazinelor pe care îl/le frecventează), număr tranzacţie de pe bonul fiscal (TR), număr casă de marcat de pe bonul fiscal (PS), dată bon fiscal, va primi următorul mesaj :

« Eşti deja înscris cu acest bon fiscal. Înscrie-te cu unul nou! Îţi mulţumim! »

c.9. În cazul în care unui client nu i se permite adăugarea unui nou bon de casă, acesta trebuie să trimită organizatorului un email cuprinzând toate datele sale personale aşa cum au fost acestea completate la momentul autentificării conform literei c) a acestui articol, împreună cu o copie lizibilă a bonului de casă cu care s-a înregistrat iniţial precum şi a bonului de casă suplimentar pe care doreşte să îl adauge, la adresa de e-mail office@totuldesprefotbal.ro în vederea soluţionării problemei apărute. Va primi un e-mail de răspuns cu soluţia propusă de organizator.

 

(2) PARTICIPAREA LA TOMBOLĂ

2.1. După înregistrarea conform celor de mai sus, clientul are posibilitatea să participe la tombola online, prin completarea pronosticurilor si prognozarea scorurilor pentru toate meciurile zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal.

2.2. (a) Pronosticurile şi scorurile completate şi confirmate online de către client până la ora 13:00 a unei zile se vor referi strict la meciurile din ziua respectivă (aceeaşi zi în care are loc completarea online); (b) Pronosticurile şi scorurile completate şi confirmate de client după ora 13:00 a unei zile se vor referi la meciurile din ziua următoare.

2.3. Înscrierea pe lista cu clienţi ale căror date vor participa la tragerea la sorţi aferentă acestei tombole se va face numai în ziua care urmează celei în care au avut loc meciurile pentru care clienţii au dat pronosticuri şi vor putea fi înscrişi numai participanţii care au dat pronosticuri sau scoruri corecte la toate meciurile zilei respective.

2.4. În baza unui bon fiscal, participantul are dreptul la o singură încercare.

(3) PARTICIPAREA LA CONCURS

3.1. Înregistrarea cu un bon de casă (autentificarea conform punctului (1) al acestui articol 7) îi dă clientului, totodată, pe lângă dreptul de a participa la tombolă, şi posibilitatea să participe la concursul  online "Totul despre fotbal".

3.2. Acest concurs conţine  un set de 20 de întrebări despre fotbal. Timpul maximum de răspuns pentru o întrebare este de 20 de secunde. Participanţii care răspund corect la toate întrebările sunt introduşi automat de soft într-un clasament în care, pe locul întâi se va situa participantul (participanţii, după caz) care a (au) răspuns corect la toate întrebările în cel mai scurt timp.

3.3. Pe parcursul completării răspunsurilor, primul răspuns greşit atrage dupa sine pierderea răspunsurilor corecte anterioare şi reluarea jocului, idem şi în cazul expirării timpului de răspuns la întrebare. Fiecare participant are dreptul la 10 încercări în baza unui bon de casă, plus o varianta ajutătoare de răspuns - opţiunea 50/50. Fiecare nou bon fiscal înregistrat în contul participantului îi dă acestuia dreptul la alte 10 încercări şi la o nouă variantă ajutatoare de răspuns, aferentă celor 10 încercări.

3.4. În permanenţă, va fi actualizat şi afişat, pe web-site-ul www.totuldesprefotbal.ro, clasamentul jocului "Totul despre fotbal". Clasamentul va fi realizat luând în calcul timpul de răspuns la întrebări.

(4) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru:

- nefuncţionarea site-ului campaniei, datorită supraaglomerării reţelei(reţelelor) de internet sau întreruperea serviciului de internet de către furnizorii acestui serviciu sau orice alte probleme de fucnţionalitate datorită factorilor externi (umani sau de orice alta natură);

- date incomplete, eronate, false, introduse de către participanţi;

- incorectitudinea utilizării site-ului de către participanţi.

(5) În cazul descoperirii, de către organizator, a faptului că formularul de înregistrare a fost completat de 2 sau mai multe ori cu datele aceleiaşi persoane sau că participantul a săvârşit o fraudă, fapt care nu a putut fi verificat/constatat la momentul precizat la punctul 6 de mai sus sau în alt moment pe perioada de funcţionare a website-ului www.totuldesprefotbal.ro, acest lucru duce automat la descalificarea participantului respectiv, acesta nemaiputând participa la tragerea la sorţi şi la dezactivarea automată a contului acestuia de pe www.totuldesprefotbal.ro.

(6) Dacă nu se înscrie niciun participant sau în cazul în care niciun participant nu poate fi declarat câştigător, toate premiile vor fi păstrate la dispoziţia organizatorului.

 

 

Art. 8  TRAGEREA LA SORŢI

(1)     Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor tombolei („Marea Extragere”) va avea loc în data de 12 iulie 2009, la sediul Carrefour România din Clădirea Anchor Plaza , Bd. Timişoara, nr. 26Z, et. 8, sector 6, Bucureşti, la ora 10:30. La această dată va fi efectuată şi o tragere la sorţi suplimentară, pentru desemnarea câştigătorului concursului, în cazul în care există mai mulţi participanţi calificaţi pe locul întâi.

(2)     Extragerea va fi efectuată de către o comisie formată din 2 (doi) membri, respectiv un reprezentant al organizatorului şi un reprezentant al societăţii colaboratoare care dezvoltă şi furnizează organizatorului software-ul necesar creearii şi gestionării web-site-ului www.totuldesprefotbal.ro şi  în prezenţa unui notar public.

(3)     La Marea Extragere aferentă tombolei vor fi desemnaţi 2 câştigători distincţi a câte unui autoturism Dacia Logan. Nu se vor extrage rezerve. La această extragere vor participa toţi clienţii care au dat fie pronosticuri corecte pentru toate meciurile unei zile, fie scoruri corecte pentru toate meciurile unei zile. În situaţia în care numărul de participanţi înregistraţi corect şi care au dat pronosticuri sau scoruri corecte conform celor de mai sus în perioada promoţiei este mai mic decât numărul premiilor stabilit pentru respectiva tragere la sorţi, se va efectua extragerea pentru un număr maxim de câştigători egal cu numărul de date întegistrate şi validate de către organizator. Restul premiilor astfel rămase vor rămâne la dispoziţia organizatorului, fapt care va fi consemnat într-un proces verbal de constatare.

(4)     La extragerea aferentă concursului (dacă va fi necesară organizarea acesteia conform punctului (1) al acestui articol) vor participa datele participanţilor care s-au calificat pe locul întâi – au avut acelaşi şi cel mai scurt timp de completare a răspunsurilor corecte.

(5)     Câştigătorii tombolei şi ai concursului vor fi anunţati atât telefonic, cât şi în scris, prin afişarea numelor şi a câştigurilor pe web-site-urile www.carrefour.ro şi www.totuldesprefotbal.ro.

(6)     Fiecare câştigător se va prezenta la sediul Magazinului CARREFOUR/Carrefour Express/ Carrefour Market pe care îl alege şi al cărui nume îl comunică telefonic organizatorului în momentul în care acesta este sunat de organizator şi anunţat că a câştigat. Câştigătorul se prezintă la Biroul Relaţii cu Clienţii al magazinului ales, până cel târziu în data de 15 august 2010, pentru a i se valida premiul.

(7)     Pentru validarea premiului, câştigătorii vor trebui să prezinte reprezentantului organizatorului buletinul de identitate/cartea de identitate, care să conţină exact aceleaşi date ca şi cele menţionate de către participant pe website-ul www.totuldesprefotbal.ro, urmând ca organizatorul să procedeze la confruntarea datelor şi validarea premiului. Neprezentarea buletinului de identitate/cărţii de identitate atrage după sine imposibilitatea validării premiului. De asemenea, prezentarea unui alt buletin de identitate/carte de identitate decât cel menţionat pe site-ul campaniei atrage după sine imposibilitatea validării premiului.

(8)     Înmânarea premiilor constând în autoturisme se va face, după validare, în prezenţa unui notar public, la o dată stabilită, de comun acord de organizator şi câştigător.

(9)     Neprezentarea câştigătorilor în vederea ridicării premiilor câştigate sau validării acestora până la data de 15 august 2010, la sediul magazinului Carrefour/ Carrefour Express/ Carrefour Market pe care l-au ales, în termenul prevăzut mai sus, atrage decăderea acestora din toate drepturile, iar premiile neridicate vor rămâne la dispoziţia organizatorului, fapt evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija acestuia.

(10)  Cheltuielile privind intrarea în posesia premiilor câştigate sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.

(11)  Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a premiilor câştigate.

 

Art. 9 CONDIŢII DE VALIDARE A PREMIULUI

(1)     Un participant se poate înscrie o singură dată cu datele sale personale, conform celor descrise la Art. 7,  dar poate înscrie datele din mai multe bonuri fiscale distincte, obţinute în condiţiile descrise la Art. 7. În acest sens software-ul verifică unicitatea ansamblului serie şi număr buletin de identitate/carte de identitate. În cazul în care, cu încălcarea acestei prevederi, participantul încearcă să se înscrie de mai multe ori, acesta va primi mesajul menţionat la art. 7 paragraf (8) şi, prin urmare, încercările ulterioare nu vor avea succes.

(2)     Un participant nu va putea fi desemnat căştigător decât o singură dată la Marea Extragere şi, prin urmare, acesta va primi doar un singur premiu dintre cele două Mari Premii sau niciun premiu, în cazul în care se constată că acest participant a completat formularul de participare de mai multe ori sau a încalcat prevederile prezentului Regulament oficial. În situaţia în care se constată că la Marea Extragere a fost extras de două ori acelaşi participant, acesta va primi un singur premiu, cel de-al doilea urmând să rămână la dispoziţia organizatorului care îl va putea reporta pentru o nouă campanie. În situaţia în care se constată că participantul astfel desemnat a încălcat prevederile acestui Regulament, ambele premii destinate Marii Extrageri vor rămâne la dispoziţia organizatorului.

 

Art. 10 CONTESTAŢII

(1) Cererea  scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta loterie publicitară în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie trimisă la adresa de email office_romania@carrefour.com în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la efectuarea Marii Extrageri din data de 12.07.2010, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită.

(2) Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate conform celor menţionate anterior.

(3) În situaţia anulării premiilor pentru motivele prevăzute în prezentul Regulament, câştigătorii ale căror premii au fost anulate, se obligă să predea organizatorului premiile primite sau contravaloarea acestora, în termen de 24 (douăzecişipatru) de ore din momentul în care au fost anunţaţi în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organizator despre anularea motivată a premiilor.

(4) Premiile astfel anulate vor fi evidenţiate într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija organizatorului şi vor rămâne la dispoziţia sa.

 

Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de către S.C. CARREFOUR ROMÂNIA SA. Redactat de parte şi dactilografiat la sediul Biroului Notarial Public în 4 (patru) exemplare astăzi, data autentificării prezentului înscris din care 3 (trei) exemplare s-au eliberat părţii.

Organizator S.C. “CARREFOUR ROMÂNIA” S.A.

Act Adiţional

la Regulamentul de participare la Loteria Publicitară (tombola-concurs)

« TOTUL DESPRE FOTBAL»

Subscrisa S.C. “CARREFOUR ROMẬNIA” S.A., persoană juridică romậnă, cu sediul ĩn B-dul Timişoara, Nr. 26 Z, Clădirea Anchor Plaza, Etaj 8, Sector 6, Bucureşti, ĩnmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, avĩnd Cod Unic de Inregistrare R 11588780, şi subscrisa S.C. ARTIMA S.A., persoană juridică, cu sediul în Chiajna, autostrada Bucureşti-Piteşti km 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1, birou A, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/1293/2008, avînd Cod Unic de Înregistrare 11735628, în calitate de organizator al loteriei publicitare (tombola-concurs) «TOTUL DESPRE FOTBAL», care se desfăşoară în întreaga reţea de hypermarketuri CARREFOUR din România, respectiv, întreaga reţea de supermarketuri Carrefour Express şi Carrefour Market din România în perioada 11 iunie – 11 iulie 2010.

Prin prezentul act adiţional se modifică Regulamentul de participare (denumit în cele ce urmează Regulament), după cum urmează:

Art. 1. Modificarea Art 3. LOCUL DE DESFǍŞURARE, PERIOADA paragraf (1) .

(1) Loteria publicitară “TOTUL DESPRE FOTBAL” se desfăşoară pe parcursul a 31 de zile, în perioada 11.06-11.07.2010.

Art. 2. Modificarea Art. 4. PREMIILE ACORDATE: se modifică paragraful (1); paragrafului (1) i se adaugă aliniat (c); se modifică paragraful (2).

(1) La loterie se vor acorda în total un numar de 13 premii.

(c) Se adaugă 10 premii constînd în 10 (zece) titluri „Larousse de Fotbal” în valoare nominală de 37.43 lei şi valoare totală de 374.3 lei.

(2) Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul loteriei „TOTUL DESPRE FOTBAL” este de 64.966.3 lei.

Art. 3. Modificarea Art.8 TRAGEREA LA SORŢI, paragraf (1).

(1) Tragerea la sorţi pentru desemnarea câştigătorilor tombolei („Marea Extragere”) va avea loc în data de 12 iulie 2010, la sediul Carrefour România din Clădirea Anchor Plaza, Bd. Timişoara, nr. 26Z, et.8, sector 6, Bucureşti, la ora 10:30. La această dată va fi efectuată şi o tragere la sorţi suplimentară, pentru desemnarea câştigătorului concursului, în cazul în care există mai mulţi participanţi calificaţi pe locul întâi.

Art.4. Modificare CAP. (3) PARTICIPAREA LA CONCURS, se adaugă paragraful 3.5.

3.5 În săptămâna 05.07-11.07.2010, primii 10 clasaţi în ordinea descrescătoare a timpului de răspuns la toate întrebările vor câştiga automat, fără tragere la sorţi, cîte 1 (un) titlu „Larousse de Fotbal”.

Acordarea acestor premii se va face conform Art. 8 TRAGEREA LA SORTI, aliniat (6).

Celelalte prevederi ale Regulamentului ramận neschimbate.